Casino Cosmopol får bot på miljoner

Thu Jan 25, 2024
 • Agnes Fagerdahl

  Det går inte helt lätt för Casino Cosmpol. Först kom covid och det statligt ägda casinot var tvungen att hålla stängt i flera månader med stora nedskärningar till följd. Casinot i Sundsvall var bland annat tvunget att stängas och man såg över sina öppettider. År 2023 var inte det något toppen år för Sveriges statligt ägda casino. Även fast restriktionerna efter covid sedan länge är borttagna ser man ändå ett stort tapp i antalet besökare till casinot. Casino Cosmpol var i slutet av 2023 tvungna att säga upp över 100 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer – Casino Cosmopol får bot.

  Expekt100% upp till 1500 kr och 30 gratisspins
  Spela Casino hos nya Expekt!
  Smidiga uttag

  18+ | Regler och Villkor gäller | www.stodlinjen.se | www.spelpaus.se | Giltig för nya spelare vid första insättningen. Välkomsterbjudandet är giltigt för endast nya spelare bosatta i Sverige och som registrerar sig från och med den 5 december 2023 och valt välkomsterbjudandet för casino. Spelare kan vid registrering av ett konto tacka nej till att motta ett välkomsterbjudande. | Spela ansvarsfullt.

  Besök Här
  Casino Cosmopol får bot

  Ekonomiska problem för Casino Cosmopol

  Det stora varslet grundar sig till mångt och mycket på att casinot dras med ekonomiska problem till följd av just färre besökare vilket i sin tur då lett till kraftigt begränsade öppettider. Casino Cosmopols anläggningar håller nu enbart öppet fyra dagar i veckan istället för sju dagar i veckan som. Läs mer – Casino Cosmopol får bot.

  Casino Cosmopol får bot | Inleder det nya året med böter

  Casinot historiskt haft öppet. Man skulle ju kunna hoppas på att turen för Casino Cosmopol skulle vända med anledning av att vi gick in ett nytt år men icke sa nicke. De dystra tiderna ser ut att hålla i sig för dem då Casino Cosmpol precis vid årsskiftet 2023/2024 fick ett ytterligare tufft besked. Denna gång rör det sig om en varning samt en sanktionsavgift från spelinspektionen. Spelinspektionen uppger i ett pressmeddelande att varningen och sanktionsavgiften har sitt ursprung i ”brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Vid tillsynen kunde spelinspektionen notera brister i casinots arbete med kundkännedom inom flera områden. Spelinspektionen bedömer att bristerna är så pass allvarliga att man nu tilldelar casinot såväl en varning som en sanktionsavgift på två miljoner kronor.

  Tillsyn av bland annat riskprofil och misstänkt beteende

  Den svenska spelmyndigheten inledde i november 2022 en tillsyn av Casino Cosmpol. Tillsynen som gjorts har omfattat hur väl Casino Cosmpol säkerställer att bolaget inte etablerar eller upprätthåller en affärsförbindelse och inte heller utför en enstaka transaktion utan att ha tillräcklig kännedom om den aktuella kunden. Tillsynen har även omfattat hur Casino Cosmpol hanterar sina kunders riskprofil, kundkännedomsåtgärder utifrån penningtvättslagen samt hur casinot har övervakat pågående affärsförbindelser och agerat på avvikelser eller misstänkt beteende. Vid tillsynen har Spelinspektionen begärt att Casino Cosmopol skulle inkomma med dokumentation gällande casinots allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt svar på vissa frågor rörande bland annat riskklassficering av kunder, affärsförbindelse och kundkännedom.

  Casino Cosmopol får bot  | Spelinspektionens krav

  Spelinspektionen begärde att casinot skulle inkomma med listor över de 100 kunder som köpt spelmarker till Roulette och Blackjack, eller värdebevis för störst sammanlagda belopp under en viss bestämd tidsperiod. Av dessa 100 kunder har Spelinspektionen valt ut åtta personer och har sedan från casinot begärt in kopior av all dokumenterad kundkännedom avseende de utvalda  personerna. De åtta kunderna som valdes ut valdes utifrån riskfaktorer såsom antal köp av spelmarker och totalt sammanlagt belopp per år, avvikelser den kundens tidigare spelmönster och användning av spelmedel, hur Casino Cosmopol riskklassificerat kunden, vilken bedömning som lagts till grund för kundkännedomsåtgärder samt hur snabbt casinot agerade när avvikelser uppstod. Kort och gott faktorer som indikerar på hög risk för penningtvätt.

  Inte vidtagit tillräckligt med skärpta åtgärder vid överträdelser

  Av den dokumentation som spelinspektionen mottagit framgår det att casinot delar in sina kunder i tre risknivåer: låg, medel och hög. Av dokumentationen framgår att de kunder som casinot klassificerat som hög risk ska kompletterande kundkännedomsåtgärder vidtas. Vilka åtgärder som kan vara aktuella beror på vilka faktorer som ligger bakom klassificeringen. Enligt casinot ska alla vidtagna åtgärder dokumenteras. Cosmpol har anfört att det funnits vissa brister när de gäller de skärpta kundekännedomsåtgärderna samt att de granskade kundernas uppgifter borde ha verifierats och dokumenterats i större utsträckning.

  Casino Cosmopol understryker allvaret av situationen

  Casino Cosmopol understryker att de tar arbetet med att motverka penningtvätt på största allvar och casinot kommer att fortsätta att utveckla sina rutiner och åtgärder mot bakgrund av de brister som spelinspektionen identifierat vid sin tillsyn. Genom sin underlåtenhet att följa upp kunders spelmönster och de uppgifter som de lämnat om affärsförbindelsens att har Casino Cosmopol inte uppfyllt sina skyldigheter att säkerställa att kännedomen om kunden är aktuell eller tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Casinot har heller inte vidtagit skärpta åtgärder med anledning av avvikelser från det förväntade spelmönstret. Casinot har även godtagit uppgifter som inte verifierar medlens ursprung.

  Casino Cosmopol får bot | Varning samt böter på två miljoner

  Spelinspektionens samlade bedömning är att Casino Cosmopols otillräckliga kundkännedom har medfört en sådan förhöjd risk för att casinot kan ha utnyttjats för penningtvätt eller finansiering av terrorism att överträdelserna möte bedömas som allvarliga. Casinot har gjort sig skyldigt till flera överträdelser och spelinspektionen konstaterar att bristerna ligger inom casinots kontroll. Extra allvarligt är det att Casino Cosmopol även tidigare begått överträdelser av penningtvättslagen. Spelinspektionen har bedömt att överträdelser a är allvarliga och i två fall systematiska vilket tallar för en högre sanktionsavgift. Sammantaget innebär detta alltså att Casino Cosmopol får en varning samt att de ska betala en sanktionsavgift om två miljoner kronor. Det är för övrigt tal om att Casino Cosmopol ska stänga sina lokaler i alla städer förutom Stockholm. Ytterligare en anledning att spela slots och andra casinospel på casinon online. Kolla i vår topplista för hitta det casino med bäst välkomstbonus för dig!

  Expekt100% upp till 1500 kr och 30 gratisspins
  Spela Casino hos nya Expekt!
  Smidiga uttag

  18+ | Regler och Villkor gäller | www.stodlinjen.se | www.spelpaus.se | Giltig för nya spelare vid första insättningen. Välkomsterbjudandet är giltigt för endast nya spelare bosatta i Sverige och som registrerar sig från och med den 5 december 2023 och valt välkomsterbjudandet för casino. Spelare kan vid registrering av ett konto tacka nej till att motta ett välkomsterbjudande. | Spela ansvarsfullt.

  Besök Här
  Casino Cosmopol