Agnes Fagerdahl
Latest posts by Agnes Fagerdahl (see all)

  Bondtolva räknas som ett klassiskt svenskt kortspel. Även om det är ett klassiskt svenskt kortspel så kommer det inte ursprungligen ur Sverige, utan från staden Paderborn i Tyskland. Där har man hittat spår från spelet så långt bak som 1652. Det finns många varianter av Bondtolva som återfunnits i andra länder i Europa. Spelet går ut på att vara försten till 12 poäng. Man får poäng genom att ta stick genom spelets gång.Att lära sig reglerna för Bondtolva är enkelt. Casinon.nu visar er hur spelet går till!

  Huvudregler i Bondtolva

  Till att börja med, så tar vi upp de viktigaste reglerna man behöver veta för att spela Bondtolva.

  • En spelomgång Bondtolva får ha max 2 deltagare
  • En av spelarna håller protokoll över hur mycket poäng båda för tillfället har
  • Plocka bort alla kort mellan 2 och 8 (inklusive 2or och 8or) innan spelet börjar
  • Spelarna får 6 stycken kort var av korten som är kvar, resterande kort läggs som en talong i mitten med baksidan uppåt
  • Den som inte delar ut korten är den som lägger det första kortet
  • Spelet fortsätter tills någon av spelarna fått exakt 12 poäng
  • Kortens värde går i ordningen (högst till lägst) ess-tio-kung-dam-knekt-nio
  • Ess och Tior kallas för “matadorer”
  • Spelet är uppdelat i två faser

  Spelets gång i Bondtolva

  Här går vi på casinon.nu igenom spelets gång i Bondtolva. Spelet kan fortsätta över hur många omgångar som helst. Varje omgång har två delar.

  Del 1

  spela bondtolva online


  I den här delen behöver man inte följa utspelskortets färg för att få lägga kort!
  Personen som inte givit lägger det första kortet – vilket som helst som hon har på hand. Motståndaren ska då försöka lägga över det här kortet. Kom ihåg ordningen som kortens värde räknas i (från högst till lägst: ess-tio-kung-dam-knekt-nio). Den som har lagt det högsta kortet i utspelsfärgen vinner sticket. När man vunnit ett stick får man ta de två korten och spara dem i en hög bredvid sig. Man räknar värden av korten i den här högen senare i spelet för att få poäng.

  Den som vann sticket, plockar ett kort ur talongen. Den som förlorade sticket, plockar nästa kort ur talongen. Eftersom att man alltid lägger ett kort i varje runda, och plockar ett kort ur talongen betyder detta att man alltid har sex kort på hand under del 1.

  Efter det första sticket är vunnet, kan man deklarera trumf eller tjog. Trumfer och tjog följer några regler:

  • En trumf kan endast deklareras av den som vunnit ett stick och måste deklareras INNAN man tar ett kort ur talongen.
  • För att kunna deklarera trumf måste man ha en kung och dam av samma färg på hand och säga att man deklarerar t.ex. “Trumf i spader!”
  • När man deklarerat trumf, så kan vilken som helst av spelarna vinna ett stick genom att lägga ett kort i trumfens färg ovanpå kortet som ligger. Sålänge det är i trumfens färg behöver det kortet inte vara av högre värde.
  • Att deklarera trumf ger 2 poäng som man skriver på protokollet.
  • Efter att trumf deklarerats av någon av spelarna, kan det inte deklareras igen. Då kallas det istället tjog. Tjog ger 1 poäng på protokollet och bestämmer inte någon trumffärg.
  • Man kan bara deklarera trumf eller tjog en gång per omgång. T.ex. skulle Spelare 1 kunna deklarera trumf, och Spelare 2 tjog. Men om Spelare 1 har deklarerat både trumf och tjog kan inte Spelare 2 deklarera något av dem.
  • Man kan inte deklarera trumf och tjog samtidigt även om man har både t.ex. spader samt ruter kung och dam på hand. Endast deklarera antingen trumf eller tjog per giv.


  Man fortsätter att spela spelet som man gjort tidigare. Alltså att vinnaren av det förra sticket lägger ett kort, och så vidare. Vinnaren av sticket plockar ett kort ur talongen, och förloraren plockar kortet under.

  När talongen är slut (vilket går fort då den bara innehåller 12 kort) så börjar del 2.

  Del 2

  Man kan inte längre deklarera varken trumf eller tjog. Nu kan man heller inte vinna ett stick på något annat sätt än att lägga ett kort av högre värde än det som lagts, och det måste dessutom vara samma färg som utspelskortets.

  Man måste lägga ett kort i samma färg om man kan. Detta behöver man inte i del 1, man kan där välja att förlora stick med flit. Om det går, måste man också lägga ett högre kort. Om man inte kan lägga ett kort i samma färg, så får man då lägga ett kort som är i trumfens färg. Kan man inte lägga det, så får man lägga valfritt kort.

  Del 3

  Eftersom att man nu inte kan plocka upp kort ur talongen, så kommer korten på hand börja ta slut. När båda spelare lagt sina sista kort så är det dags för uträkning av poäng. Den som vann det sista sticket får 1 poäng. Den som har flest Ess och Tior i sin hög med vunna stick får 1 poäng.

  Om båda har lika många Ess och Tior i sin hög med vunna stick, så ska man räkna poäng (inte att förväxla med poäng i protokollet!) för korten man har i sin hög. Ess ger 4 poäng, Kung ger 3 poäng, Dam ger 2 poäng och Knekt ger 1 poäng. Räkna alltså ihop hur många poäng båda spelare har i sin stick-hög. Den som har flest poäng här, får 1 poäng i protokollet. Om båda spelare mot förmodan skulle ha exakt lika många poäng i sin hög, så får ingen av dom en poäng i protokollet.

  Efter att man räknat poängen, så påbörjas en helt ny omgång av Bondtolva. Och spelet är inte slut förrän någon av spelare samlat ihop exakt 12 poäng. Om man efter 4 omgångar har t.ex. 11 poäng, och efter den 5e omgången har fått ihop till totalt 13 poäng – så straffas man. Ens poäng (i protokollet!) sjunker då ner till 7, och spelet fortsätter som vanligt. Det gäller alltså att avsluta en omgång med att hamna på exakt 12 poäng i protokollet!

  Tips för Bondtolva

  Tänk på att man kan förlora stick med flit av flera anledningar. Det kan till exempel vara för att ge den andra spelaren för mycket poäng i protokollet, eller för att bli av med 10or eller Ess så att man själv inte får för många poäng i protokollet.