Kundnöjdheten i spelbranschen går upp

Mon Feb 15, 2021
 • Agnes Fagerdahl

  Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäts varje år i olika branscher. Man möter helt enkelt kundnöjdheten. År 2020 kunde man se ett trendbrott, i korthet betyder detta att kundnöjdheten i spelbranschen som helhet går upp. Det var i november 2020 som Svensk Kvalitetsindex fick i uppdrag av spelbranschens riksorganisation (SPER) att genomföra en studie av kundnöjdhet. Det var fjärde gången man från Spelbranschens Riksorganisation deltog i studien. Resultatet från studien visar alltså att kunderna i branschen är mer nöjda än någonsin.

  Som vi alla vid det här laget känner till så har det skett flertalet stora förändringar hos den svenska spelbranschen. Vi har fått en ny spellag och den nya spellagen har under 2020 stramats åt än hårdare till följd av den pågående pandemin. En annan stor förändring som marknaden genomgått är att de aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden måste inneha en licens. Licensen innebär också att det enskilda spelbolaget måste ta ett större ansvar för den enskilde spelaren.

  Resultatet från Svenskt Kvalitetsindex tyder på att förändringarna och transformationen på spelmarknaden börjar få effekt. Kundnöjdheten har gått upp med ungefär sex indexenheter om man jämför med tidigare år som studien genomförts i spelbranschen.Kundnöjdheten i spelbranschen går upp

  Branschens förändringar har fått fäste

  Johan Parmler på SKI meddelar i ett pressmeddelande att; ”det är glädjande att notera en tydlig uppgång i kundnöjdheten som måste ses som ett kvitto på att branschens förändringar fått fäste och att de tjänster som erbjuds i stort uppskattas av den spelade allmänheten”. SKI redovisar nöjdhet på branschnivå. Studien visar ingen ranking av enskilda varumärken.

  Vad som däremot kan konstateras är att det finns skillnader mellan spelformer och aktörer och det både när det kommer till kundnöjdhet, anseende och förtroende. Man kan alltså konstatera att nöjdheten går upp men SKI kan även konstatera att förtroendet för spelbranschen som helhet fortsatt är på en nivå som inte kan anses acceptabelt över tid. Just förtroendet för branschen är intressant att dyka ner i.

  Det visar sig främst hos dem som inte spelar någon typ av spel överhuvudtaget men till viss även hos dem som faktiskt så själva spelar. Studien visar att kunderna generellt är nöjda med den aktör man använder men att man har en mer negativ syn på branschen. Det finns alltså ett förtroendeglapp mellan enskilda aktörer och spelbranschen i stort.