Lag om spelmarknadsföring

Tue Nov 2, 2021
 • Agnes Fagerdahl

  Vi har tidigare skrivit ett inlägg om att regeringen vill skärpa lagen om marknadsföringen av onlinespel. Ämnet har diskuterats under en längre tid och nyligen så uttalande sig Spelinspektionen i frågan. Spelinspektionens utlåtande i frågan lämnades via ett remissvar på det förslag som Finansdepartementet lämnade i början av sommaren. Av spelinspektionens remissvar framgår det dig att myndigheten stämmer dig positiv till förslaget på skärpta regler för spelreklam. Beskedet om att lagen avseende marknadsföring av onlinespel kan komma att skärpas har dock kritiserats från många håll. Regeringens tanke med förslaget är att lagen om marknadsföring av spel om pengar ska bli striktare. Integreringens förslag framgår att ändringarna skulle komma att införas från och med i juli nästa år. Lag om spelmarknadsföring skärps, läs mer. Lag om spelmarknadsföring

  Finansdepartementet bakom lag om spelmarknadsföring

  Finansdepartementet har gett förslaget att spelreklam ska omfattas av ”särskild måttfullhet” istället för såsom det ser ut idag att det enbart omfattas av ”måttfullhet”. Om det skärpta lagförslaget träder i kraft nästa sommar innebär det att alla spelbolag måste ta hänsyn till de nya reglerna både när det kommer till själva utformningen av marknadsföringen, innehållet i reklamen samt i vilket medium annonserna visas. I utredningen jämförs spelreklam med reklam för alkohol och då även de lagar som idag gäller för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Anledningen till jämförelsen mellan alkohol och hur denna marknadsförs och hur slots och andra casinospel online marknadsförs är att man menar att det liksom vid spel om pengar liksom vid alkohol finns en hög missbruksrisk.

  Lag om spelmarknadsföring – Striktare regler önskas av spelinspektionen

  Spelinspektionen har i sitt remissvar instämt till stor del med Finansdepartementets förslag. Myndigheten menar dock att alla former av spel om pengar bör omfattas av den nya marknadsföringslagen för att på så vis ”förhindra de allvarliga konsekvenser som spel om pengar kan få för den enskilde”. Spelinspektionen framför även att man hoppas att striktare marknadsföringsregler för spel om pengar och att detta ska öka tydligheten och leda till ett bättre skydd för den enskilde konsumenten. Idag förekommer reklam och marknadsföring av nätcasinon i princip överallt; i reklamavbrott på tv, hos nyhetssidor online och i sociala medier för att nämna några.

  Nyhetsredaktioner går miste om mångmiljonbelopp

  Enligt representanter från branschorganisationerna TU och Branschföreningen för onlinespel talar man om mångmiljonbelopp som svenska nyhetsredaktioner skulle komma att gå miste om ifall spelreklamen skulle begränsas på det sätt som regeringen nu föreslår. I längden kan en sådan lagreglering drabba journalistiken hårt då många medier är mycket beroende av intäkter från reklam. Gustaf Hoffstedt från Branschföreningen för onlinespel och Per Hultengård från TU Har i en debattartikel som publicerats i Aftonbladet skrivit att de inte tror att den planerade begränsningen av spelreklamen skulle vara positiv för konsumentskyddet på spelmarknaden. Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer. Mycket talar dock för att vi får se en skärpning vad gäller marknadsföringslagen om spel om pengar online. Detta då både Finansdepartementet och Spelinspektionen är eniga om förslaget om lagändring.

  Lag om spelmarknadsföring