Skillnader i spel mellan kvinnor och män

Wed Sep 22, 2021
 • Agnes Fagerdahl

  Hur tänker egentligen kvinnor och män när det kommer till spel om pengar och risk? Ser det exakt lika ut? Beter sig könen lika åt? Enligt en ny brittisk undersökning som marknadsundersökningsföretaget YouGov tagit fram är svaret på frågorna nej. Undersökningen som YouGov tagit fram gick under namnet ”Vad lockar brittiska kvinnor att spela online och vad avskräcker dem? (What draws British women to online betting and what deters them?). Undersökningen visar att det föreligger stora skillnader mellan könen på flera spelrelaterade frågor. När man frågar runt bland vänner och bekanta svarar de allra flesta att det är fler män än kvinnor som spelar om pengar och detta är något som även undersökningen slår fast. Läs mer om män och kvinnors spelvanor.

  Män och kvinnors spelvanor

  Män och kvinnors spelvanor – Män spelar mer

  Av alla de brittiska deltagarna av manligt kön svarar 33% att de spelar exempelvis slots om pengar online på nätcasino under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra för kvinnorna var 24%. När det kommer till frågan om vilken typ av spel man normalt väljer att spela skilde det sig även där. Omkring 72% av de tillfrågade kvinnorna svarar att de brukar köpa lotter. 58% av männen svarar att de köper lotter. 45% av männen satsar gärna pengar på sportsbetting medan endast 23% av kvinnorna gör detta. Glädjande är att 40% av alla kvinnor respektive 48% av alla män som deltagit i undersökningen svarar att de spelar online för att ha kul.

  Män och kvinnors spelvanor – Fler män i riskzonen för spelberoende

  Anledningen till varför man spelar skiljer sig ganska markant mellan könen. Av de tillfrågade kvinnorna svarar 28% att de besöker spelsidor för att fantisera om att vinna. 15% svarar att de spelar om pengar för att de försöker kamma hem en storvinst. Bland de tillfrågade männen är det 21% som fantiserar om att vinna en riktig storvinst. 20% svarar att de tycker att spel om pengar förhöjer upplevelsen av det som de spelar på, ett exempel är att de satsar på en fotbollsmatch och att fotbollsmatchen blir mycket mer spännande när man vet att man också kan vinna pengar om ens tips går in.

  Varför säger sig män spela mer än kvinnor?

  6% av männen svarar att de spelar för att visa andra hur skickliga de är. I undersökningen fanns även en fråga dör deltagaren fick svara på vad som avskräcker spelaren från att satsa pengar. Nästan hälften av både männen och kvinnorna svarade att det inte fanns någon särskild anledning som avskräcker dem. Det var dock fler män än kvinnor som trodde sig kunna utveckla ett spelberoende med 9% respektive 6%. Tanken bakom undersökningen som YouGov tagit fram är att svaren ska kunna användas av speloperatörer som vill utforma marknadsstrategier för att öka antalet kvinnliga spelare.

  Män och kvinnors spelvanor