Ny casinoremiss från regeringen

Fri Dec 29, 2023
 • Agnes Fagerdahl

  Det rör sig hela tiden på spelmarknaden och det gäller att ligga i framkant när det kommer till det mesta. Spelmarknaden är som en levande organism som ständigt växer, utvecklas och utmanar sig själv. Det gäller för våra lagstiftare att hänga med på tåget och på senare tid har flera lagändringar skett på området. I regeringens senaste lagrådsremiss som presenterades den 16 november föreslår regeringen olika åtgärder. Dessa syftar till att ge aktörer som innehar en svensk spellicens befogenhet att hantera och analysera personuppgifter. Man vill införa denna förändring som ett led i att skydda spelare mot överdrivet spelande. Läs mer: Ny casinoremiss från regeringen.

  Ny casinoremiss från regeringen

  Ska minska problematiskt spelande

  Regeringen talar om en omsorgsplikt och att spelbolagen ska se till spelarens bästa. Särskilt vad gäller dennes hälsotillstånd och ekonomi. På detta vis vill man möjliggöra åtgärder för att förebygga och minska problematiskt spelande. Genom att tillåta behandling av hälsouppgifter och ekonomisk information menar regeringen att spelbolagen kan skapa sig en helhetsbild av spelarens situation och därigenom effektivt vidta åtgärder för att förebygga eller förhindra spelberoende.

  Ny casinoremiss från regeringen | Syftar till att öka konsumentskyddet

  Av remissen framgår även att regeringen vill att man ska införa högra sanktionsavgifter för de spelbolag som bryter mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I förlängningen innebär denna åtgärd att sanktionsavgifter vid överträdelser av lagen om penningtvätt kommer att kunna uppgå till samma nivå som för överträdelser av spellagen. Detta syftar till att skapa en mer enhetlig och kraftfull lagstiftning för att motverka kriminell verksamhet kopplad till spel om pengar. En tredje punkt i remissen, vilket även är en signifikant ändring, är införandet av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Sedan 2018 har vi ett skiftlighetskrav vid flera andra former av telefonförsäljning, till exempel telefonabonnemang eller prenumerationer.

  Ska öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet

  Syftet med regeringens nya förslag är att öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet. Omsorgsplikten är en central del av konsumentskyddet och regeringen vill att spelaktörer ska behandla de personuppgifter som spelare frivilligt lämnar ifrån sig. Vidare vill man från regeringens sida att spelbolagen ska analysera uppgifter om sina spelares spelbeteenden för att på så vis kunna vidta spelansvarsåtgärder.

  Ny casinoremiss från regeringen | Majoriteten positiva till förslaget

  Majoriteten av remissinstanserna, inklusive Integritetsskyddsmyndigheten och Statskontoret, stöder regeringens förslag och betonar att omsorgsplikten är en kärnkomponent i att säkerställa en sund spelreglering.

  Ny casinoremiss från regeringen | SPER (Spelbranschens Riksorganisation) ställer sig bakom förslaget

  Även Spelbranschens riksorganisation (SPER) ställer sig bakom förslaget gällande att behandling av personuppgifter ska vara tillåtet inom omsorgsplikten. SPER företräder elva olika bolag, bland annat ATG, Kombispel, Postkodlotteriet, Svenska Spel. Bland nätcasinon inom SPER hittar vi Betsson och BetHard. SPER avstyrker dock förslagen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning samt höjda böter vid överträdelser av penningtvättslagen. Alla de punkter som regeringen gör gällande i sin remiss representerar ett steg framåt för att skapa en tryggare spelmiljö för svenska spelare samt bekämpa kriminalitet i spelbranschen.

  SPER - Spelbranschens Riksorganisation