Blackjack online

Vi gick i en tidigare artikel om blackjack igenom några grundläggande saker som kan hjälpa förbättra spel på blackjack online och här skall vi fortsätta med ytterligare råd som kan öka chanserna till vinst, framför allt göra att man inte hamnar i ännu större underläge gentemot husets redan etablerade fördel.Oavsett om det är fysiskt casino med riktig croupier eller virtuell blackjack på onlinecasino utgår det alltid från en husets fördel vilken brukar beskrivas in informationsbladet för respektive spel. Den här fördelen som casinot har utgår från ett spelande där man fattar lämpliga, vettiga beslut i varje ögonblick. Att exempelvis alltid dra nytt kort oavsett om man sitter med 12 på hand eller 20 ökar husets fördel. Visserligen ingår en hel del tur i blackjack men det är också ett matematiskt spel som baseras på odds där dumdristiga beslut självklart inte ökar oddsen. Genom att förhålla sig till blackjack på onlinecasino som ett matematiskt beslut och använda sig av några grundläggande strategier går det att öka sina chanser och komma så nära husets fördel som möjligt, istället för att bjuda på insatser.

När man skall dra kort och när man skall stanna i Blackjack online

Blackjack anses som sagt av många styras av tur, och särskilt blackjack online men det är ett spel som ställer sina krav vad gäller beslut. Ögonblicken där man väljer att stanna på sina kort eller dra nytt är givetvis avgörande moment som till slut påverkar om man förlorar en hand eller vinner den. Det viktigaste beslutet som kan tas i blackjack är således just om et nytt kort skall begäras av dealern eller om korten skall ligga som de är och nästa spelare eller dealern som står på tur.

Vid nytt kort eller stanna handlar mycket om fokus, koncentration och behärskning. Särskilt det sista är viktigt där allt för många låter magkänsla styra, alternativt upprördhet över många förlorade händer i rad. När man får dra nytt kort, när man får dubbla och när en split får utföras samt under vilka omständigheter detta är lämpligt avhandlas längre ner.blackjack online mobilcasino

Att dra nytt kort kan faktiskt baseras på två olika anledningar. Som ensam spelare handlar det självklart om att förbättra sin egen hand. Det gäller att skapa en hand så nära 21 som möjligt och samtidigt inte bli tjock, med beaktande vad dealern sitter med. Ibland kan det vara värt risken att dra nytt kort på högre hand tack vare att dealern sitter i bra utgångsposition med sitt kort, ibland kan det vara lämpligt att stanna på lägre kort om risken att dealern blir tjock är gaska stor. Att förbättra sin egen hand är ena anledningen till att dra kort. Men på fysiska casinon kan vi se de som spelar på flera händer och gör beräkningar där deras sista hand tycks spelas bortom förnuft. En spelare kan till exempel spela tre händer samtidigt där hans sista ”offras” och insatsen alltid är lägre jämfört med hans två andra händer. Då utnyttjas den sista handen för att försöka spela bort dealern. Kanske sitter dealern på ett klätt kort, spelarens egna sista hand är 18 men han väljer att dra ändå i förhoppningen att ett klätt kort skall komma eftersom inga klädda kom på hans övriga två händer, och vänds ett klätt offras den sista handen men de andra tre kan möjligtvis räddas. Det här är ingen taktik som rekommenderas online eftersom där inte går att räkna kort.

För att vinna i blackjack online behöver den genomsnittliga handen vara 18 eller högre upp till 21. I flera strategier ges rådet att stanna på 17 eller mer eftersom oddsen att vinna är till din fördel med detta som utgångsläge. Notera att oddsen inte enbart beräknas på den enskilda handen, det beräknas på spel över längre tid. Att ta ett nytt kort på 17 kan visserligen förbättra den avsevärt men risken att bli tjock är mycket stor. Det finns trots allt en hel del kort i leken som kan orsaka att en hand med 17 slutar med en hand där man blir tjock med ännu ett kort.

Ett tips är antagandet att dealerns hålkort alltid är värt tio, en tia eller klätt kort. Med detta som utgångspunkt ges möjlighet att kvantifiera husets hand och införa n strategi. Hålkortet är det andra kortet som ligger framför dealern, det som är dolt till en början för övriga spelare. Eftersom det finns en hel del kort i leken värda tio (tio, knekt, dam kung) är oddsen för att dealerns hålkort just är värt tio, de är ganska höga. Försök vid nästa tillfälle själv spela utan någon tanke på vad dealerns hålkort är, och därefter med antagandet att det alltid är värt tio, notera hur den egna strategin förändras.

I blackjack online finns egentligen två anledningar att stanna. Den tredje tar det stopp av sig själv om man råkar bli tjock. Man stannar med antagandet att den egna handen kommer slå dealerns, alternativt stannar man med antagandet att dealern kommer bli tjock. Andra utgångspunkter än dessa kommer föranleda att man i långa loppet förlorar sin kassa snarare än ökar den. Vi upprepar, blackjack är ett matematiskt spel baserat på sannolikheter och odds, ett spel som följer matematiska principer och matematik kan inte ändras. Dealern har själv ofta förutbestämda regler, som att huset alltid måste dra nytt kort vid 16 eller lägre, alltid måste stanna vid 17 eller högre. Precis som delaren bör man själv följa vissa specifika krav och följa dessa fullt ut om man vill ge sig själv ökad chans till långsiktig vinst.

Det gäller att hela tiden vara noggrann med information och granska varje ögonblick i blackjack. Många stirrar sig blinda på sina egna kort utan att beakta dealern och eftersom detta är en duell vore det underligt om man helt bortsåg från den andra duellanten.

Utforma en grundstrategi, gå aldrig på magkänsla. Det är två detaljer att tänka på om man vill lyckas i blackjack, men det finns faktiskt ett antal omständigheter där det kan vara värt att frångå sin strategi:

 • Om dealern har en synlig tia samtidigt som man själv har 16 är det nästan alltid värt att dra kort
 • Om man själv har en mjuk 17 (sex och Ess) är det nästan alltid läge att dra kort eftersom risken för att bli tjock inte finns, däremot kan handen förbättras
 • Dra kort på hård 12 för att förbättra handen

Att dubbla i Blackjack Onlinenär ska man dubbla i blackjack

Dubbling kallas ibland för ett pengadrag i blackjack på nätcasino. Att dubbla är precis som det låter en chans att under fördelaktiga förutsättningar dubbla sin insats och därmed dubbla vinsten under omgången. Som spelare kallas det dubbling, från dealerns sida brukar detta beslut bland proffsen ibland kallas reaching deep.

Många onlinecasinon – både för mobila enheter och de på vanlig dator – tillåter dubbling i flera varianter av blackjack oavsett vilka två kort spelaren ursprungligen har på hand. Det är dock vanligare att dubbling endast får ske om man som spelare sitter med 10 eller 11 på hand. I vissa versioner av blackjack får man dubbla efter en split, i andra är dubbling inte tillåtet efter split. Oavsett variant och specifika regler för dubbling baserat på värde eller split har de en sak gemensamt; vid dubbling får man endast ett kort till och kan inte begära fler efteråt på den handen.

Vid spel med åtta kortlekar och dubbling tillåten oavsett vilka två kort man har ligger spelavkastningen på lite drygt 0,05 % och beroende på spelets specifika regler kan en dubbling antingen minska eller öka avkastningen enligt följande:

 • Dubbling efter split ökar husets fördel 0,13 procent till 0,42 procent
 • Dubbling vid 10 eller 11 höjer husets fördel 0,21 procent till 0,76 procent

För att korrekt avgöra när en dubbling är lämplig skall man således tillämpa matematik. Dubbling är vanligtvis en fördel om man är ganska säker på vinst över dealern, när huset har ett svagt kort synligt för samtliga (mellan två och sex). Om dealern drar kort är sannolikheten ökad att huset blir tjockt då det uppåtvända kortet är 2, 3, 4, 5 eller 6. Rätt hanterad dubbling kan leda till bra ökning av kassan och är spelat rätt ofta ett smartare val än att öka sin insats mellan omgångarna.

Vissa spelare – särskilt nybörjare – är försiktiga med hur och när de skall dubbla. De är helt enkelt oroliga att kassan skall försvinna för fort. Om storleken på den egna insatsen medför nervositet vid dubbling och tveksamheter kanske det är ett anat bord med lägre insatser som skall sökas upp.

En annan tveksamhet som kan infinna sig är agerandet vid två egna femmor på hand när dealern samtidigts sitter med en uppåtvänd femma eller sexa. Här lockas många till split på sin egen hand men detta är i längden ett misstag. Utgångspunkten med tio på egen hand och husets låga kort är till spelarens fördel och skall utnyttjas, inte slösas bort i onödan.

Dubbling skall inte ske allt för ofta, det skall ske när rätta läget infinner sig. Sitter man till exempel med nio på egen hand kan det i vissa fall vara läge att dubbla beroende på husets uppåtvända kort, i andra lägen skall man avstå helt. Det är i slutändan en fantastisk möjlighet som kan spä på den egna kassan ganska mycket och ganska snabbt. Men den kan även minska kassan drastiskt om den används felaktigt.

Split i blackjack onlineblackjack split guide

Möjligheten till split blackjack på onlinecasino kan ge några fantastiska omgångar, särskilt om det inte finns någon begränsning på antal split som kan göras. Här finns dock både fördelar och nackdelar med fällor som man lätt kan hamna i. Iver och överambition kan plötsligt få även den bästa att plötsligt bortse från sin grundstrategi, och de enkla tips man alltid bör följa, Det kan kännas ganska mäktigt att efter flera split ha fem händer samtidigt framför sig och en förhoppning att omgången kommer ge ganska mycket vinst, men en enda blackjack för dealern och det kan istället leda till stor förlust på kort tid.

Split innebär helt enkelt att en hand med par delas upp i två separat händer där ny insats görs på ett av korten, motsvarande den insats som gjordes inför omgången. Satsade man 100 kronor, får två femmor och väljer split på dessa stannar 100 kronor på ena korten, en ny insats görs på det andra, ett nytt kort läggs upp av dealern på respektive femma och därefter spelar man sina händer som vanligt i turordning, med val att dra fler kort eller stanna.

I vissa versioner av blackjack får man välja split på klädda kort oavsett om de är samma valör eller inte. På blackjack online är detta alltid tydligt eftersom alternativet dyker upp i kontrollpanelen vid dessa tillfällen. Andra regler kan också påverka hur en split sköts i olika varianter:

 • Split på två Ess tillåter endast ett nytt kort på respektive hand där man inte kan välja att dra fler kort, dubbla eller köra split på nytt. Man tvingas helt enkelt spela med det kort som tilldelats på respektive hand.
 • Vid split tillåts inte dubbling eller ny split

I de vanligaste versionerna av blackjack på casino online är det dock tillåtet med upp till tre split på en hand vilket betyder att man kan spela fyra händer samtidigt. Det förutsätter att man kan täcka vadet med sin egen kassa och de spelmarker man har tillgängliga.

Det vanligaste misstaget många gör då split är möjligt, det är att välja alternativet varje gång ett par dyker upp på hand. Precis som med alla andra val en spelare gör vid bordet skall detta övervägas och noggrant ingå i den egna strategin, alltid med hänsyn till vad dealern har för uppåtvänt kort.

Ess och åttor bör alltid föranleda split där det på Ess är stor chans att nästa kort blir klätt eller tia och därmed 21 på hand, om inte det är oddsen i favör för 20 på hand. Åttor bör föranleda split eftersom utgångshanden på 16 är en ganska svag hand att sitta på mot huset samtidigt som sannolikheten att bli tjock tyvärr är stor.

Man skall nästan alltid undvika att välja split på 4or, 5or och 10or eftersom åtta respektive tio är en bra utgångshand som snarare kan förstöras med en split än förbättras, och 20 är en riktigt bra utgångshand som kan vinna vadet.

Ytterligare några tillfällen att tänka på:

 • Om husets tycks sitta på 18 eller mindre är det värt att välja split vid 9or
 • Med 7or finns risken att man blir tjock om nytt kort dras, samtidigt är det knepigt att bygga vettiga händer med sju som utgångspunkt. Om dealern sitter med 8a eller högre uppåtvänt är det läge att välja split eftersom huset kan vinna med 10a eller Ess
 • 6or skall som regel inte delas i en split om inte dealern har uppåtvänd 4, 5 eller 6
 • 2or och 3or kan delas i split utan närmare eftertanke särskilt om husets kort är 4, 5 eller 6

black jack online guide

Strategier när man spelar online blackjack

Låt oss som avslutning nämna några strategier som kan förekomma ute på Internet eller bland besökare på fysiskt casino.
Martingale går ut på att man dubblar sin insats efter varje förlust och återgår till den ursprungliga insatsen vid vinst. Det här säljs ofta in som ett av de ultimata systemen för säkra pengar men har åtskilliga gånger motbevisats som nonsens vilket inte levererar vad det håller. Så fort någon nämner Martingale bör man dra öronen åt sig och återgå till sin egen strategi baserad på vettiga analyser.

Oscar’s Grind skapades av en tärningsspelare som – hör och häpna- hette Oscar och det går ut på att man satsar X kronor där huvudsyftet är att göra en vinst på X kronor. Om man vinner sin första hand skall nästa insats fortfarande vara X kronor. Förlorar man skall det fortfarande vara X kronor i insats. Om man däremot vinner sin den andra handen skall man dubbla sin insats och vid fortsatta vinster i följd öka insatsen igen. Fördelen här är att man håller sin kassa på en stabil nivå över längre tid men någon effektiv metod att vinna stort i längden har det inte visa sig vara.

Blackjack online – Sammanfattning

Blackjack är ett av våra mest underhållande spel på casino online och det är därför inte konstigt att blackjack online även är ett av de populäraste. Från fysiska casinon har det tagit steget storartat ut online där nya versioner och varianter har introducerats genom åren. En av anledningarna till dess popularitet är att introduktionströskeln är låg och det behövs inga större matematiska kunskaper. Bara man följer ett par grundstrategier går det att bemästra spelet bättre än en nybörjare och öka chansen mot huset. Det handlar som i de flesta casinospel om disciplin, koncentration och förmågan att inte tappa fattningen, även under de mest upprörande ögonblick då man tycker huse verkar ha allt för god tur och hela bordet känns riggat.

Om du vill prova dina nya talanger i Blackjack online har vi ett perfekt casino för dig. Eurolotto är ett svenskt casino som erbjuder både bordsspel och Blackjack online. Ta chansen att prova dina nya kunskaper i praktiken med en 100% välkomstbonus! Läs Eurolotto Recension.

Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *