Pokertaktik online

Pokertaktik online – Innan vi börjar, för att ha någon behållning av artikeln krävs en del grundläggande kunskap om poker. Hur det går till, vissa termer såsom flop, turn och river samt att man suttit vid ett bord någon gång, riktigt eller virtuellt spelar ingen roll.Att spela poker framgångsrikt kräver en hel del tålamod och disciplin, utöver detta viss kunskap samt erfarenhet. Givetvis spelar tur in ganska mycket men poker har blivit ett av de populäraste spelen just för att man kan förbättra sin så kallade tur med alla de tidigare nämnda faktorerna. I motsats till exempelvis Baccarat eller online slots vilka helt baseras på slumpen går det att öka sina chanser avsevärt vid ett pokerbord.

Skillnaden mellan poker online och poker vid ett fysiskt bord där man sitter med vänner en lördagskväll, eller ett bord ute på casino där man deltar i en turnering, den skillnaden är ganska stor. En stor fördel man kan ha som spelare är till exempel då man lärt sig läsa motspelarnas bettingmönster, eller kan läsa av olika kroppsliga agerande som avslöjar hur bra hand denne sitter på. Det kan till och med vara helt omedvetna små rörelser vilka spelaren själv utför automatiskt utan att kunna styra det mycket själv. En spelare kanske gnuggar sin öronsnibb varje gång denne har ett högt par på hand och rätt kort landar vid floppen. En annan kanske har tendens att släppa sina kort framför sig på bordet då denne försöker bluffa till sig potten och en tredje kan göra något så uppenbart som att sluta fingra och leka med sina spelmarker vid bluff alternativt hög hand, men alltid vara igång med sina spelmarker annars. Även ögon och grimaser kan vara avslöjande. Det är ingen tillfällighet att många i den professionella pokercirkusen bär solglasögon vid bordet, men vad hjälper de en amatör som är med hela vägen till River-kortet och plötslig snärper munnen svagt under solglasögonen när det sista kortet förstör hela handen men han eller hon ändå försöker vinna potten.

Små fingerrörelser på handen som håller korten, mindre förflyttningar i stolen, hur spelmarkerna läggs in eller kastas in i potten och hundra andra saker till är något de inbitna proffsen är snabba på att snappa upp för ay skaffa sig ett övertag. Och detta är naturligtvis helt omöjligt vid ett virtuellt bord där endast en avatar är synlig som representation för motståndaren. Men det finns mycket annat att hålla reda på som kan förbättra chanserna avsevärt. Bettingmönster för respektive spelare om vi skall nämna ett redan nu. Vi skall ge er några tips om hur du kan förbättra agerandet kring ett pokerbord. I del ett skall vi inleda med förberedelser. Momentet innan du sätter dig ner vid ett bord eller momentet då du sitter vid ett och innan korten delats ut.

Pokertaktik – Position

Pokerspelare är ofta besatta av positionen de har vid bordet, särskilt när det är i relation till dealer (givar)knappen och de precis skall sätta sig. Dealer-knappen avgöra vilka spelare som skall lägga upp de två blinds (mörkar), lilla och stora direkt till vänster om knappen vilka inleder omgången. Den avgör också ordningen på händelseförloppen under omgången vad gäller insatser med eventuella höjningar.
Platserna direkt till vänster om givarknappen kallas lilla mörken och stora mörken. De inleder insatserna genom att en fast, förutbestämd summa placeras ut av respektive spelare. Därefter flyttas uppmärksamheten medurs runt bordet och pokerselarnas strategi under omgången kan ofta avgöras av deras position i relation till knappen. Det idealiska är att spela starka händer då man sitter i en tidig position, bra händer i en mittenposition och en del andra vid den sista positionen.

På ett pokerbord med sex platser är positionerna:

 • Spelaren som har givarknappen
 • Till vänster om givarknappen lilla mörken
 • Därefter stora mörken
 • Nästa position brukar kallas ”under the gun” och är den första spelaren att agera efter flop
 • Nästa position därefter kallas ”hijack”
 • Den sista positionen kallas ”cut off”

När en spelare sägs ”ha en position” innebär det vanligtvis att han eller hon är den sista att agera eftersom spelaren har all tillgänglig information framför sig innan beslut behöver fattas samtidigt som de övriga har agerat medan de övriga tvingats agera utan fullständig information. Visst, alla ser korten på bordet samtidigt, men de som måste agera tidigare har inte sett hur de i sen position reagerar inför flop, turn och slutligen river.

Tidig position – detta är som sagt där lilla och stora mörken placeras. Även spelaren direkt efter som sitter ”under the gun” anses sitta tidigt i omgången eftersom denne agerar först under pre-flop och inte har någon information angående efterföljande spelares intentioner. Spelare i dessa tidiga positioner behöver ha en stark hand för att gå med i potten just eftersom de har lite information från motspelarna och hur de kommer agera i början av omgången.

Medelposition – detta är sittplatserna mellan ”under the gun” och delaerns högra sida. Spelare i dessa positioner kan ha något sämre utgångshänder jämfört med de i tidig position eftersom det är få övriga spelare som skall agera efteråt i rundan. Det är dock ganska riskabelt att gå med i potten från denna position eftersom de i senare har en bättre fördel.

Sen position – detta är den bästa positionen att befinna sig i och finns direkt till höger om dealern. Bäst eftersom man kan övervaka hur övriga agerat, gå in med en ganska medelmåttig hand och om många lagt sig innan, vinna hela potten. Man kan också höja med långt fler kortkombinationer. Exempelvis ett Ess och ett lågt kort i samma färg.
Lägga sig, syna eller höja – detta är de tre alternativen man har då det är ens tur i poker och här har positionen i förhållande till knappen stor betydelse. Åter handlar positionen om möjligheten att samla avgörande information angående motspelarnas agerande. Har många spelare valt att delta i potten säger det att det finns starka händer där ute. Samtidigt – om alla andra har lagt sig – då kan vilka två kort som helst räcka för en höjning och därmed en pott som tas hem. Den som spelar disciplinerat brukar delta i potten med fler händer i en sen position än vad de gör i en mellan eller tidig.

online poker

Pokertaktik – Vanliga misstag

Allt för många som spelar poker online har problem med att lära sig från sina misstag och tyvärr är det inte sällan detta straffar sig genom att de förlorar hela sin hög med spelmarker. Det är faktiskt så att de flesta misstag kostar spelare potten. Även om det egna bidraget till potten är en bråkdel av det totala antal marker man har att spela med kommer många nybörjare brista i att beakta den förlorade potten och därmed brista i att utvärdera varför misstaget skedde. När nybörjare brister i att lära från sina misstag kommer det kosta dem stort i det långa loppet. Det är i början man skall reda ut dessa en gång för alla.

 • Att starta igång med en undermålig hand: Gör inte misstaget att inleda dåligt. Om du går med i en pott och har dåliga kort är du dömd att få dåliga resultat. Se till att alltid ha en anledning för deltagande i en omgång och häng inte fast vid övertygelsen att du kommer ha tur. Det finns riktigt bra scheman där man kan se vilka händer som skall spelas och vilka som skall dumpas direkt. En riktigt bra pokerspelare kommer inte delta med särskilt många händer, snarare är det tvärtom att man kommer få lägga sig ofta till den grad att det kan bli frustrerande. När den frustrationen sätter fart och man kan hålla huvudet kallt, det är där amatörerna skiljs från de erfarna.
 • Satsa för mycket eller för lite i en pott: En av de största fördelarna med poker online och casino på nätet är att värdet på varje pott syns tydligt allt eftersom man spelar, och detta skall användas till ens fördel. Om man repetitivt satsar fel summa kommer man förlora händer och därför är det viktigt att veta hur stor insatsen skall vara vid varje tillfälle.
 • Att hjälpa motståndarna: Har man den bästa möjliga handen finns ingen anledning att hålla tillbaka istället för att satsa lite rejälare. Försök inte bluffa dina motståndare med en mindre insats eftersom detta är meningslöst särskilt om motståndarna synar. Gör helt enkelt rejälare insatser då det är nödvändigt och ge inte motståndarna chansen att ta potten ifrån dig.
 • Att inte tänka på sin position i förhållande till givarknappen: Det vi avhandlat ovan
 • Att inte beakta de övrigas spelstil: Om dina motspelare har en mycket tajt spelstil kan de ha en mycket bra hand då de höjer. Analysera därför varje situation noga och försök tänka efter om det är värt att gå med i potten då.
 • Att inte beakta din egen spelstil: Precis som motspelarnas still skall beaktas bör man fundera över sin egen och hur de övriga analyserar den. Här finns fördelar att skaffa sig. Spelar man själv mycket tajt kan det vara värt att syna oftare under en period för att förvilla och göra analysen av dig själv svårare.
 • Att inte beakta oddsen: Fullblodsproffsen behärskar oddsen vid varje givet ögonblick till fulländning. De vet hur stor chansen är att hjärter dyker upp på river vilket fulländar deras färg, eller hur står chansen är att hållet i stegen fylls med en femma. Det finns vissa hjälpmedel tillgängliga om man inte klarar av att räkna snabbt själv men med lite övning går det att göra överslagsberäkningar som kommer hjälpa enormt mycket jämfört med de som spelar på magkänsla, och det sistnämnda är dömt att misslyckas i längden. Odds i poker är A och O.
 • Att inte ge bordet tillräckligt med uppmärksamhet: De som spelat tidigare och besökt pokerbord på onlinecasinon har säkert sett hur vissa alltid dröjer med sina val då det är deras tur. Möjligheten är stor att dessa spelar på flera bord samtidigt. Kanske har du själv spelat på två eller tre bord samtidigt. En turnering och ett vanligt bord med sex deltagare, där man kastas mellan bord och beslut. Men poker är lite av ett informationspussel som skall läggas och det är bäst att hålla koll på ett bord i taget. Har man lagt sig och själv inte deltar i omgången, ja då skall man passa på att studera hur de kvarvarande agerar och lägga detta till sin analys av motståndarna.
 • Att tilta: Det finns knappt något annat sätt där spelaren förlorar sina marker snabbare än med tiltning, vilket är ett uttryck inom poker som helt enkelt innebär att man spelar vårdslöst. Börjar man märka att ens egna spel tenderar att bli mer och mer vårdslöst, då är det bäst att ta en paus från bordet och återkomma senare.

Självbehärskning i Poker

Självbehärskning är en av de saker som många tror att de har bemästrat men inte lyckats med och utan disciplin kommer de flesta situationer sluta sämre än nödvändigt. I de flesta fall kan brist på självbehärskning vara ganska harmlöst även om många bland oss skulle gynnas av en mindre dos extra i vårt dagliga liv för att få fler saker utförda, och i poker online är det särskilt gynnsamt eftersom både självbehärskning och disciplin utgör en ganska stor del om man vill vara framgångsrik i längden.
Några av anledningarna till brist på självbehärskning i poker online är att man antingen inte har något självförtroende angående omdöme, eller att man känner sig driven att få svar och fullständig information. Man vägrar till exempel lägga sig med en hans vilken all logik och framförallt oddsen säger skall slängas, men driften att få den mätt kontra motståndaren och vägran att släppa potten övervinner.

Om man alltid är säker under beslut som rör poker finns ingen anledning till tvekan huvudbry vad gäller lägga sig, särskilt inte då man tror det är en dålig hand. Ovisshet är vanligtvis anledningen till att de flesta pokerspelare skapar problem för sig. För att bygga upp självförtroende behövs det arbetas på egna spelet och ju mer erfarenhet man har desto större kunskap angående pokerstrategier kommer innehas, med det ett högre självförtroende vilket i sin tur leder till större träffsäkerhet med bedömningar av enskilda situationer.
En av nyckelfaktorerna för att nå bra resultat i poker på onlinecasinon är att vara medveten om behovet att söka svar. Det är ett naturligt beteende och vanlig reaktion att vilja veta, särskilt i tävlingsmoment vilket poker faktiskt är. Med god självbehärskning kommer man bortse från denna naturliga drift och sluta satsa när det inte är lönt. Det är trots allt så att mer pengar på den egna sidan av bordet är bra mycket bättre än att alltid få bekräftat hur väl korten håller genom deltagande.

Det finns några saker att ha i åtanke om man vill förbättra sin självbehärskning i poker online: Varje gång den där driften att satsa på river dyker upp där man egentligen är fullt medveten det är en stor risk med en undermålig hand, är det bättre att lägga sig och bara vänta till nästa giv. Därefter skall man göra en snabb analys då omgången spelats färdigt och det kommer bli lättare förklara för sig själv att lägga sig var rätt beslut. Låt inte nyfikenheten ta överhand. Till sist, spela från en plats vid bordet som du annars inte brukar välja. Många tenderar att föredra vissa platser även vid virtuella bord. Längst ner i mitten, vid någon av kortsidorna etc. Men genom något så enkelt som att välja en annan plats tvingas man visuellt in i nytt vilket kan verka ovant och med det triggas istället erfarenhet, disciplin samt självbehärskning på ett annat sätt.

Pokertaktik – Fokus

En av de saker som många pokerspelare faktiskt har svårt för då ett bord valt på casino online är förmågan till koncentration. Att konstant bedöma sina motståndare och analysera situationer flera timmar i sträck kan verkligen suga musten ur en och med bristande koncentration kommer spelandet oundvikligen att lida. Studier har visat att en genomsnittlig människa kan hålla koncentrationen upp på hög nivå runt 30 till 60 minuter. Detta är ett enormt hinder särskilt i långvariga pokerturneringar där det gäller att vara på topp ju längre turneringen fortskrider och man är kvar då allt fler slås ut. Att sluta som vinnare av en hel turnering är med andra ord inte särskilt lätt om den börjar med några hundra deltagare. Det finns vissa tillfällen då man skall undvika att spela helt vid ett bord och talar inte om pokerturneringar här:

  • Är man uttråkad och hamnat i en lång fas med dåliga kort där man dessutom spelar väldigt tajt kommer det inte finnas möjlighet att delta med särskilt många händer. Det är lätt att sluta vara uppmärksam på sina motståndare då.
  • Om man är distraherad brukar detta påverka spel online väldigt mycket. Distraktion kan exempelvis komma från e-post som annonseras i bakgrunden och man läser, ljud i pokerrummet och chatt funktionen i pokerrummet där plötsligt uppmärksamheten flyttas från händelserna runt bordet till konversationer med motspelare.
  • Om man inte mår bra, till och med är krasslig, kommer detta påverka koncentrationsförmågan. En så enkel sak som att sätta sig vid ett bord på onlinecasino direkt efter en större måltid kan också påverka negativt eftersom matsmältningen sätts igång och tar energi från hjärnan.
  • Är man inte i rätt sinnesstämning eller omotiverad påverkar det definitivt koncentrationen och kan orsaka vårdslöst spel.

Det går dock att förbättra graden av koncentration:

 • Gör noteringar allt eftersom spelet fortskrider. Det kan göras omgång efter omgång, eller kortare noteringar för att summera dagens session vid pokerbordet. Det här är ett ypperligt hjälpmedel för att öka sin egen erfarenhet och lära sig odds etc.
 • Minska din fokus och uppmärksamhet från mycket samtidigt till minimalt och enbart nödvändigt. Som nybörjare skall man undvika att spela på flera bord samtidigt eftersom det uppenbart inte gynnar koncentrationen. Många spelare gör misstaget att sätta sig ner på flera virtuella bord samtidigt då de tycker att omgångarna går för långsamt, att man får vänta på en eller ett par spelare för länge, eller om man spelar tajt och sällan deltar i potter. Men två bord öppna samtidigt kommer vid många tillfällen innebära att snabba beslut måste tas parallellt på bägge, till vanligheterna hör att bägge borden under vissa ögonblick kräver uppmärksamhet och avgörande om man skall syna, höja eller lägga sig. Det är inte särskilt kul att i hetsen ha synat på ett bord för att direkt hoppa till det nästa, och när man återgår till det första visar det sig att valet som egentligen gjordes motsvarar All-in.
 • Analysera varje hand och fråga dig själv hur du egentligen hanterade situationen, om det var ett bra eller dåligt val, om motsvarande position kunde hanterats bättre vid nästa tillfälle.

spela poker online

Etikett runt pokerbordet

Till förberedelserna hör att visa gott uppförande vid bordet och det gäller kanske i ännu högre grad för poker på nätcasino eftersom där inte finns någon riktig dealer som kan avlägsna spelare. Allt för många gör misstaget tro de kan agera lite hur som helst bara för att de sitter bakom en dataskärm och inte i en stol på ett fysiskt casino. Det handlar om hyfs, men det kan också avgöra om spelare fortsättningsvis vill sitta vid samma bord eller delta i turneringar man bjuder in till.

– Psyka inte andra spelare: det har kan verka som en ganska självskriven sak och vissa har säkert sett turneringar på TV där en del spelare sticker ut genom att de konstant har något att kommentera runt bordet. Mellan omgångar, innan flop, efter river etc. Gränsen är hårfin mellan ren mobbning och lite hjärtligt käftsläng. Man skall ha i åtanke att många av de som spelar på TV känner varandra och vet var gränsen går. På nätet skall man aldrig reta någon efter att denne gjort ett dåligt val, eller förlorat en större pott. Även om spelarens eget agerande har gjort dig arg finns ingen anledning att agera som en fårskalle. Om inte för annat, dras man med i käftande påverkas den egna koncentrationen och uppmärksamheten på det som verkligen räknas.

– Get inte råd till andra spelare vid ett bord på casino online. Det kan kännas vara i all välmening men det sitter faktiskt andra spelare där som tävlar om potterna. Det kan till och med missuppfattas som att ni är två spelare i samarbete mot övriga.

– Inga svordomar eller vulgariteter i chatt funktionen! De som spelar med känslorna på hög växel tenderar dessutom att börja spela vårdslöst.

– Fördröj inte spelet i onödan vid elementära beslut i omgångarna. Vid viktiga beslut efter flop skall man givetvis ta den tid som känns lämplig men att onödigt fördröja innan flop är bara pinsamt.

– Ge inga ledtrådar om vilken hand du hade då den slängs innan river, turn eller flop. Stör inte de övriga som fortfarande är kvar i chatt funktionen med vilken hand du själv precis slängde. Dels är det oartigt men framför allt så kan det påverka utgången och orsaka ett orättvis avgörande. Hur kul är det om man själv är kvar i omgången, det ligger två Knektar på bordet, man själv sitter med en Knekt där motståndarna tvekar om du har en eller två Knektar, så avslöjar en av de som lagt sig tidigt att de gjorde så med Knekt/Sju?

Poker går idag att spela på de flesta casinon online, oavsett om man spelar på Windows, iOS eller Android.

Utöka din pokertaktik med vanliga termer bland online poker

Ante : Den insats som alla spelare måste göra innan en hand och används exempelvis i turneringar.

All-in : En insats som innebär att spelaren går in med alla sina resterande spelmarker och lägger dem i potten. För att matcha och utmana måste övriga spelare gå in med motsvarande summa. Om en annan spelare har fler spelmarker och går in med alla sina måste nästföljande matcha detta o.s.v. Om exempelvis tre spelare går All-in, den första med 500, den andra med 1,200, den tredje med 1,200 och den första vinner potten återgår 700 till spelare två respektive tre, övrigt på bordet tillfaller spelare ett.

Backdoor : Att få de kort som krävs för att skapa en hand vid turn eller vid river

Bad Beat : När en spelare är i ledning statistiks men förlorar mot en motståndare efter flop, turn eller river

Big Blind : Den insats som spelaren andra spelaren till vänster om dealern måste inleda med innan kort delas ut

Board (Bordet) : De gemensamma kort som läggs upp på bordet vilka respektive spelare använder för att skapa starkast möjliga hand

Burn (Bränd) : Kortet som tas bort och åt sidan av dealern i live poker innan nya/nytt placeras ut på bordet. På onlinecasino och virtuella spel sker detta automatiskt

Button (Knappen) : Markören som visar vem som har dealerns position under omgången

Buy-in : Den avgift som är obligatorisk för att kunna delta i en turnering

Call (Syna) : Den minsta summa som måste läggas in i potten för att fortsatt kunna vara med i rundanpoker online

Check (Pass) : Att själv avstå från höjning om föregående spelare i turordning också gjort så. I spel på fysiskt casino brukar detta ofta signaleras med en lätt knackning i bordet

Check-Raise : Sker då en spelare som fortfarande deltar väljer att passa under sin tur och senare höjer om någon annan efterföljande valt att satsa under rundan

Cold Call (Syna kallt) : Att syna två eller flera vad samtidigt då det är ens tur

Connector : Hålkort i sekvens såsom klöver 7 och ruter 8

Community Cards (Gemensamma kort) : De kort som läggs upp mitt på bordet och gemensamt används av spelarna för att skapa bäst möjlig hand

Cut off : Spelaren på dealerns högra sida

Dealer : Den som hanterar korten, blandar och ger, för casinots räkning

Draw (Dra) : Att vara kvar i omgången med förhoppningen att handen kommer förbättras med andra kort

Draw out (Dra ut) : Ett kort som förändrar spelarens hand från dålig till bra

Drawing dead (Dra död) : Då en spelare drar men detta inte leder till något eftersom inget kort skapat en vinnande hand

Flop : De första tre korten som läggs upp på bordet

Flush (Färg) : Fem kort i samma färg oavsett deras inbördes värde

Fold (Lägga sig) : Att lägga ner sina kort med korten ner och därmed förlora sin insats. Spelare lägger sig vanligtvis då deras hand är svag och de inte kan tävla med motståndarna om potten

Four of a kind (Fyrtal) : Fyra kort av samma valör

Full house (Kåk) : En triss och ett par

Hand : Fem kort som kombinerats med gemensamma kort på bordet och spelarens hålkort

Heads-up : Pokerturnering mot en annan spelare

Kicker (Sidokort) : Att ha samma hand som en annan spelare där spelaren med bäst kicker vinner omgången

Limit (Gräns) : När insatser och höjningar får nå en maximal övre gräns

Limp : En annan term för syna

Muck : Att kasta korten i en hand utan att visa dem

No-Limit : En insatsstruktur där det inte finns någon övre gräns för beloppen

Nuts (Nötter) : Den bästa tänkbara hand någon av spelarna kan ha under varje enskild runda

Off-Suit : Hand med kort i olika färger

Omaha : En variant av Texas Hold’em där spelarna får fyra kort på hand och använder de bästa två i varje givet ögonblick, tillsammans med tre av de fem som läggs på bordet

Over-pair (Överpar) : I Texas Hold’em är det par som är högre än ett på bordet

Open-ended : En stege som kan kombineras med ett av två möjliga kort. Om det exempelvis ligger 7, 9, 10 på bordet och man själv har 8 på hand kan både 6 eller Knekt på bordet fullborda stegen

Out : Ett kort som förbättrar handen

Over-cards (Överhand) : En hand som är bättre än motståndarens eller de på bordet

Par : Två kort av samma valör

Pocket cards : Kort på hand som inte är del av gemensamma kort på bordet

Pot-committed : När man måste syna pengarna i potten i relation till egna marker

Pot-limit : Insatser och höjningar som överträffas av befintlig pott

Quads : Motsvarigheten till fyrtal

Rainbow : En flop där inget av korten är i samma färg

Rake : Den summa som huset tar i ”avgift” för varje omgång

River : Det sista kortet som läggs upp på bordet

Raise (Höjning) : En insats över den minimala som krävs för att vara med i rundan

Royal flush : Den bästa tänkbara handen i poker med kombinerad stege/färg och högsta kort Ess

Satellite (Satellit) : En turnering som spelas med liten buy-in och där de bästa belönas med plats vid bordet i en turnering med högre vinstsummor

Semi-bluff : En bluff som har potentialen att med bra kort bli en effektiv bluff

Set : Ett par med hålkort som skapar triss

Showdown : Att visa upp korten efter den sista omgångens insatser

Side pot : En sidopott ligger seperat från den huvudsakliga potten och skapas av alla de extra insatser som gjorts av de som gått All-in

Sit’n’Go : En turnering som inleds med ett bestämt antal deltagare vilka har registrerat sig

Slow Play : När en spelare agerar mindre aggressivt för att försöka behålla övriga runt bordet i omgången

Small blind : Den position till vänster om dealern och dennes knapp, med mindre insatsen av de två olika blinds

Split pot : Då två eller fler spelare råkar ha lika värdefulla händer och delar upp potten lika

Straight (Stege) : Fem kort där valörerna är i sekvens, exempelvis 4, 5, 6, 7 och 8, oavsett inbördes färg

Straight flush : Fem kort där valörerna är i sekvens, exempelvis 8, 9, 10, Knekt, Dam, och de är i samma färg

Tilt : När en spelare förlorar flera omgångar i följd

Turn : Det fjärde kortet som delas ut på bordet, ibland kallat Fourth street

Pokertaktik – Sammanfattning

Detta var del ett av vår pokertaktik förklarad. I nästa del skall vi bland annat titta närmare på strategi för bluffning och hur man kan läsa av de övrigas händer. Ta gärna del av den också eftersom det kommer vara till stor hjälp för att bemästra ruljansen kring pokerbordet och öka möjligheten att nå långt i turneringar. Vill du prova att spela poker? Läs mer om Casino Room erbjuder Poker i många former. Lycka till med din nylärda pokertaktik!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *