Slutrapport publicerad angående säker spelmiljö och covid-19

Mon Sep 7, 2020
 • Agnes Fagerdahl

  Den 17 augusti offentliggjordes slutrapporten som spelinspektionen fått i uppdrag av regeringen att ta fram. Rapporten grundar sig Bland annat på de initiativ som Förvaltningsmyndigheten tagit fram för att säkerställa att vi har en säker spelmiljö i relation till utbrottet av coronaviruset. Det är konsumentskyddet som står i fokus i rapporten. Och man redovisar de åtgärder som vidtagits på spelmarknaden för att säkerställa just detta.

  I april gav socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi spelinspektionen ett utökat uppdrag att begränsa och minimera eventuella risker som skulle kunna uppstå till följd av rådande omständigheter Med anledning av Corona. I rapporten ligger spelarens säkerhet och hälsa i fokus men man redogör även för flera intressanta punkter angående spelmarknaden i stort. Man redovisar bland annat en mycket detaljerad beskrivning av hur spelindustrin påverkats i sin helhet av coronautbrottet och dess framfart.

  Man har i rapporten Även tagit fram ett antal förslag på åtgärder för att undvika att olicensierade casinon för tillgång till spelmarknaden. Diskussion förs även hur pandemin påverkat omsättningen i branschen i stort. Junimånad utmärker sig när man tittar på nettoomsättningen och hur det såg ut på marknaden samma tid året innan. I kategorierna ”kommersiellt onlinespel och vadhållning” (vilket inkluderar nätcasinon). Samt ”statligt lotteri och värdeautomatspel” ser man en ökning med 5 respektive 11 procent. Av förklarliga skäl påverkad inte dessa kategorier speciellt mycket eftersom det mesta av spelet i denna kategori sker hemma.

  Kategorin ”statligt casinospel” saknade helt omsättning under juni. Omsättningen gick såldes ner från 80 miljoner kronor om man tittar på samma tid föregående år. Nedgången förklaras av att Statliga casinospel varit temporärt stängda sedan den 29 mars.Slutrapport publicerad angående säker spelmiljö och covid-19

  Diskussion om insättningsgräns

  Slutredovisningen innehåller även en officiell bedömning att spellagen som avser att lämna viktiga uppgifter till spelinspektionen även bör täcka banker och betaltjänster. I redovisningen diskuteras även den insättningsgräns som infördes den 2 juli. Diskussion förs rörande gränsen på 5000 kronor per vecka.

  Insättningsgränsen gäller enbart per spelbolag. En spelare kan med andra ord kringgå gränsen genom att registrera sig som spelare på två nätcasinon Som har olika moderbolag. Spelinspektionen redogör i rapporten för att de kommer att jobba på att tydliggöra vad omsorgsplikten för spelare innebär i detalj. På så vis menar man Att man ska kunna minska osunt spelande.

  Spelinspektionen rekommenderar även i rapporten att man ska undersöka alternativa åtgärder avseende den nya insättningsgränsen. Gustaf Hoffstedt som är generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel (BOS) ställer sig även bakom detta. Spelinspektionens rapport tar även upp problematiken kring spelbolag som marknadsför sig till svenska spelare utan tillstånd.

  Redan i september förra året kontaktade spelinspektionen diverse betaltjänstleverantörer med begäran om att upphöra med att tillse olicensierade bolag som riktar sig till den svenska spelmarknaden med betaltjänster.